Lezing voor ClickNL

Wat is de rol van een archief?

De Nederlandse erfgoedsector moet in beweging komen. Daarom kwamen mensen uit de museumwereld, de wetenschap en de creatieve industrie een dag samen in het Stadsarchief Amsterdam om te werken aan nieuwe scenario’s rond cultureel erfgoed in Nederland.

MV werd gevraagd een lezing te geven over het toegankelijk maken van collecties vanuit de belevingswereld van gebruikers. Aan de hand van cases uit onze praktijk zoals de Herdenkingsapp toonden we deelnemers hoe je nieuwe vormen van interactie kunt ontwerpen door eerst te begrijpen welke menselijke waarden belangrijk zijn bij het publiek.
Ons verhaal lokte een stevige reactie uit bij het publiek. Aanwezigen vonden het een verfrissende en enthousiasmerende bijdrage; anderen gingen de discussie aan over de vraag hoe ver je kunt gaan om je collectie ‘onzichtbaar’ te maken – wat is de rol van een archief?

Dit event is georganiseerd door ClickNL (topsector creatieve industrie) om nieuwe ideeën en relaties te laten ontstaan. Overigens ontmoetten wij op dit event ook Paul Gompes, van het Nederlands Jazz Archief en daaruit kwam de volgende case voort.

Meer weten over onze lezingen?

Wij geven regelmatig lezingen of presentaties over onze aanpak aan de hand van praktijkcases. Interesse? Stuur ons een mailtje.