Ontwerpaanpak energietransitie samen met Twynstra Gudde

De energietransitie als co-creatie

‘De energietransitie waar iedereen aan mee wil doen’ met die insteek werkt Twynstra Gudde aan nieuw handelingsperspectief voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. MV werkt mee als ontwerpers aan perspectief dat partijen enthousiast maakt en verbindt.

Wat je kunt leren van een bezoek aan de hakkenbar om de hoek

De hakkenbar van de schoenmaker is een prettig georganiseerde rommel. Op de bar liggen de schoenen die klaar zijn, als er iemand binnenloopt pakt de schoenmaker feilloos het juiste paar ertussenuit. Op de grond liggen pakketjes die in de loop van het gesprek afgehaald worden. “Elke tiende persoon in de winkel koopt iets” zegt de schoenmaker als we vragen waarom hij dit doet. Aan de bar zit een wat verwarde man die onomzichtig zijn snor drukt als we binnenlopen. De schoenmaker zegt met een knipoog: “Ik ben ook een beetje de psycholoog van de buurt.”

Startschot voor onze ontwerpaanpak

In een tweedaagse design sprint in Spring House Amsterdam hebben we onze aanpak samen met 15 verschillende partners verkend – publiek en privaat – die betrokken zijn bij de transitie: gemeenten, corporaties, coöperaties, rijk, provincies, waterschappen, netbeheerders en ingenieursbureaus.
Tijdens het bezoek aan de schoenmaker wordt de uitdaging zichtbaar: hij kent iedereen en voelt zich verbonden met de wijk, maar tussen hem en de gemeente botert het niet, hij heeft het gevoel dat ze hem dingen opdringen. We leren van de schoenmaker, die beseft dat hij alleen kan overleven als hij zich verbindt met de wijk, en verder kijkt dan de neuzen van zijn schoenen.

Download folder De Energietransitie als co-creatie
Download verslag Springstof design sprint

Van Den Haag tot aan jouw keuken

Om de energietransitie in Nederland te realiseren worden er op allerlei verschillende schaalniveaus keuzes gemaakt: van Den Haag tot aan jouw keuken. Sommige van die keuzes worden snel gemaakt, andere duren langer en hebben invloed op hoe je leeft, hoe de wijk er uitziet en hoeveel CO2 we in de toekomst uitstoten. Het is complex, want al die niveaus haken op elkaar in. Dat betekent samenwerken, agenda’s en plannen afstemmen: overheden, energiebedrijven, netbeheerders, woningbouwcorporaties, ondernemers, installateurs. En natuurlijk: bewoners, mensen die zo prettig en vrij mogelijk willen leven, hun dromen waar willen maken, met hun geliefden dichtbij. Wij starten bij de bewoners en hun belevingswereld, omdat ze een bron kan zijn van verrassend perspectief dat helpt om al die partijen samen te laten werken aan een gemeenschappelijke toekomst.

Nieuwsgierig geworden naar wat
deze aanpak voor jou kan betekenen?

Wil je samen met andere organisaties en ontwerpers werken aan een transitie die van iedereen is? Neem contact op voor een gesprek of een kennismakingsworkshop! Jaap Warmenhoven (jaap@matchingfutures.com), Marjolein Vermeulen (marjolein@mvdesign.nl)

Download folder De Energietransitie als co-creatie

Kernteam

Adviseur co-creatie Jaap Warmenhoven

Techniekfilosoof Hanke Nijman

Ontwerper Marjolein Vermeulen

Adviseur duurzaamheid Zinzi Stasse

Adviseur energievraagstukken Charlotte Koot

Periode

augustus 2018 – heden