Bewustwordingscampagne voor WikiMedia

Wikipedia volledig door vrijwilligers

Nederlanders gebruiken massaal Wikipedia. Slechts weinigen weten dat Wikipedia door vrijwilligers wordt gemaakt en van giften afhankelijk is. Wij bedachten een manier om die bewustwording op gang te brengen.

De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt in Nederland vrijwilligers en organisaties om samen vrije kennis te verzamelen en te verspreiden. Het grootste project van Wikimedia Nederland is de Nederlandse Wikipedia. Zij vroegen ons om de eerste stap naar publieksacties te maken: ontwerp een bewustwordingscampagne die het besef vergroot dat Wikipedia door vrijwilligers wordt gemaakt, dat iedereen in principe kan bijdragen, en dat het als non-profit initiatief leeft van donaties.

Service

Onze werkwijze kenmerkt zich door een open creatief proces. Samen met het Wikimedia team onderzochten we welke aanknopingspunten het eerder verrichte achterban-onderzoek (Motivaction) en gebruikersinterviews boden voor de campagneboodschap en -vorm. We verkenden vergelijkbare initiatieven en we analyseerden de gebruikersinterface.

Ook observeerden we de community van vrijwilligers, door zelf een artikel te schrijven op Wikipedia. We ervoeren zo welke hoge kwaliteitseisen er gesteld worden en hoe nieuwe gebruikers kritisch bericht worden. De wens vanuit het team is daarom om echt de nadruk te leggen op bewustwording en niet op werving van nieuwe vrijwilligers.

Uit het onderzoek kwamen de waarden ‘delen’, ‘leren’ en ‘identiteit’ naar voren. We verkenden in een veelheid aan ideeën hoe we vanuit deze waarden een prikkelend verhaal konden bouwen. Ingrijpen op de tekst op de best bezochte pagina’s van Wikipedia bleek niet mogelijk. We kozen uiteindelijk voor ‘volledig door vrijwilligers’ om het werk van de community te koppelen aan het streven om ‘alle’ kennis toegankelijk te maken. We gaven een gezicht aan verschillende Wikipedianen die met hart en ziel aan artikelen schrijven. En maakten WoW-berichten, wist je datjes, die de bijzondere samenwerking tussen vrijwilligers voelbaar maken.

Testen

De advertenties voor de online community testten we op een kleine gebruikersgroep. De testers bleken de boodschap niet te begrijpen en kwamen met aanvullende suggesties. Stapsgewijs ontdekten we welke advertenties de boodschap helder presenteerden en welke aantrekkelijk waren om op te klikken. Geïnteresseerden kwamen vervolgens op een landingspagina met verschillende acties: meehelpen om de bewustwording te vergroten door de boodschap te delen via social media, of inschrijven voor een nieuwsbrief. Ook gaven we achtergrondinformatie over de vrijwilligers en organisatie.

Lab51 verzorgde de online marketing en hield bij welke advertenties welke gebruikers bereikten. Tijdens de looptijd brachten we steeds nieuwe Wist-je-datjes die via social media werden opgepikt. Op deze wijze kun je campagne uitingen laten aansluiten bij interesse van gebruikers en een groter bereik behalen.

Resultaat

De campagne leverde data voor Wikimedia waarmee de gebruikersdoelgroep scherper in beeld kwam. De wist je datjes werden door gebruikers zelf gedeeld. ‘Wikipediaan’ Jane bleek favoriet. Door echte vrijwilligers in beeld te brengen werden Wikipedianen tastbaarder voor de doelgroep. Door dicht bij de eigen activiteiten te blijven vormen de weetjes een mooie eerste stap in publiekscommunicatie. Wikimedia kreeg inzicht hoe de actualiteit een bagagedrager kan zijn voor acties. Conclusie van deze campagne is dat de impact van Wikipedia belangrijk is voor gebruikers.

Meer weten over onze bewustwordingscampagnes?

De missie van Wikipedia voelt urgent, relevant en vertrouwd. Dat een campagne ook een leermoment is om de eigen organisatie te verbinden aan ontwikkelingen in de praktijk vinden we belangrijk. We wisselen graag van gedachten hierover.

Kernteam

WikiMedia Sindy Meijer
Justus de Bruijn
Erik Zachte

Design MV

Online marketing Lab51

Periode

2014 - 2015