Visual design voor Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur

Complexe onderwerpen beeldend overbrengen

Voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) maken wij al enkele jaren hun complexe gevoelige onderwerpen visueel toegankelijk. Hoe we dat doen? Door ons het onderwerp eigen te maken en de inhoud te doorgronden.

Complexe inhoud, toegankelijk verbeelden

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur geeft de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies over de fysieke leefomgeving. Wij kregen de vraag om deze inhoudelijke complexiteit visueel toegankelijk te maken.

Doorgronden en verhelderen

Voor diverse rapporten van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur verzorgen wij visuals. Myrthe vertaalt complexe wetenschappelijke materie naar toegankelijke visuele graphics ter ondersteuning van de rapportteksten. De visuals komen in stappen tot stand. Myrthe doorgrondt de tekst en verbeeldt op heldere, aansprekende wijze de kern. Er ontstaat een beeldpalet en visuele richtingen. RLI krijgt scherp wat ze willen communiceren. Zo ontstaat een beeld dat naadloos en toch luchtig aansluit bij de stevige inhoudelijke tekst.

Conferenties ondersteunen

MV ontwikkelde tevens het visual design voor diverse conferenties, zoals Connecting the Dots. Kunnen we technologie gebruiken om belangrijke maatschappelijke vraagstukken op te lossen? Vijf internationale sprekers delen hun gedachten hierover en lokken uit tot discussie. Centraal staan animaties die open informatie-overdracht symboliseren in het universum van wetenschap.

Citizens-Science-Police-Interface

De conferentie Citizens–Science–Police–Interface (de 25ste jaarconferentie van het EEAC-netwerk, een samenwerkingsverband van nationale en regionale milieu- en duurzaamheidsraden) richtte zich op discussie tussen de deelnemers uit de verschillende lidstaten van de EU: voorzitters van aangesloten adviesraden, raadsleden, beleidsmakers en opiniemakers. Centraal in het ontwerp staat de gangbare conferentiebadge. Aan de voorzijde voorzien van naam en functie, aan de achterzijde een vraag over de toekomst. Deelnemers werden gevraagd om als conclusie van de meerdaagse conferentie een droom te omschrijven of te verbeelden. De badges leiden tot constructieve gesprekken over de toekomstige samenwerking. En vormde een tastbare samenvatting van het weekend.

Resultaat

Myrthe zoekt met de communicatieadviseur van RLI welke ruimte de politiek gevoelige conferenties hebben om communicatie strategischer in te zetten voor betrokken interactie. Dit bevordert de kennisuitwisseling tussen deelnemers en leidt tot beelden waar mensen met verschillende internationale achtergronden op kunnen aanhaken.

Meer weten over onze visualisaties?

Samenwerken met RLI gaat op gelijkwaardige basis. De teams voor wie wij werken zijn inhoudelijk betrokken en ze staan open voor een stapsgewijze verandering. Ook eens horen hoe onze visualisaties uw denkwerk kunnen verhelderen? Neem contact op!

De gesprekken die we vooraf hebben helpen ons om nog meer te focussen op dat wat de boodschap is die we willen meegeven.

Miep EisenerCommunicatie Rli

Myrthe maakt een goede vertaling van onze vraag, wij zijn heel tevreden over de hoge kwaliteit en zorgvuldige manier van werken. Abstracte problemen worden vertaald naar mooie en inzichtelijke beelden.

Miep EisnerCommunicatie Rli

Kernteam

Communicatie RLI Miep Eisner

Visual design MV

Animaties Connecting the dots Bilder

Periode

2013 – heden

Project tags